Dzisiaj jest: 18/02/2018 20:33:00, Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż je!
  • Logowanie:
Podziemne przejście zamiast kładki?
Napisał: Redakcja, komentarzy: 0
Dodany dnia: 20 październik 2017 17:12

news3: 2017.10.20 kladka na dworcu.jpg


Podziemne przejście zamiast kładki?


Temat fatalnego stanu kładki nad torami poruszany był na łamach naszej gazety wielokrotnie. Mieszkańcy południowych osiedli Olkusza mają zablokowane przejście nad torowiskiem, gdyż do ich dyspozycji pozostaje jedynie połowa kładki – od strony centrum miasta. Dotychczas pasażerowie i mieszkańcy przechodzili bezpośrednio przez tory, a Straż Ochrony Kolei sukcesywnie egzekwowała kary za przechodzenie w miejscu niedozwolonym. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wynika, że rozważane jest zastąpienie kładki przejściem podziemnym.
Do tej pory PKP PLK podkreślało, że z uwagi na odmowną odpowiedź w spawie partycypacji w kosztach remontu kładki przez gminę Olkusz oraz ograniczone środki finansowe, niemożliwym było wykonanie naprawy całej kładki, lecz tylko części służącej do obsługi pasażerów. W sprawie kilkakrotnie interweniował poseł Jacek Osuch. – Złożyłem w kwestii „kładki niezgody” zapytanie do obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W obliczu zwiększenia ilości pasażerów korzystających z kładki przy dworcu w Olkuszu konieczne jest jak najszybsze otwarcie nieczynnej części kładki – informuje parlamentarzysta. Na skutek interpelacji posła Jacka Osucha patowa sytuacja może doczekać się zupełnie nowego rozwiązania. – W wyniku wygospodarowania dodatkowych środków planuje się przebudowę układu torowego na stacji Olkusz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę peronu z dostosowaniem do obowiązujących standardów oraz przebudowę dojścia do peronu dla potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z uwagi na wysokość obecnej kładki której światło nad torem LHS wynosi 8,75 m, rozważana jest możliwość zastąpienia jej przejściem pod torami. Planowany termin realizacji robót to lata 2019 – 2020 – informuje Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu w MIiB.
PKP PLK sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do kompleksowej modernizacji linii nr 62 i wykonania remontu infrastruktury na całej trasie. W przyszłym roku planowana jest również m.in. wymiana toru nr 1 od km 45,743 do km 52,914 na odcinku Olkusz – Bukowno oraz kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na odcinku Bukowno – Sławków. Na odcinku Charsznica – Jaroszowiec Olkuski planowana jest wymiana nawierzchni toru nr 1 od km 14,000 do km 34,782. Przebudowy peronów na przystankach osobowych doczeka się Jeżówka, Gajówka, Wolbrom, Zarzecze i Chrząstowice Olkuskie. W przypadku pozyskania dodatkowych środków – na przykład w wyniku oszczędności – w harmonogramie prac po 2020 r. zostały również ujęte prace, które obejmują m.in.: przebudowę peronów dwukrawędziowych oraz modernizację liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Jaroszowiec Olkuski – Olkusz – Bukowno oraz kompleksową wymianę sieci trakcyjnej na odcinku Tunel – Bukowno.Justyna Banaś

Komentarze Facebook
Kategorie wpisów
Miejsce na twoją reklame tel, 794-777-117

© 2013-2017 pulsolkusza.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. WYDAWCA: PRESS-MED 32-300 Olkusz ul. Kopalniana 14 - Wygenerowano w sekund: 0.04

4,796,836 Unikalnych wizyt