Dzisiaj jest: 21/03/2018 02:58:31, Nie posiadasz jeszcze konta? Załóż je!
  • Logowanie:
Burmistrz zafundował mieszkańcom podwyżkę za śmieci!
Napisał: Redakcja, komentarzy: 0
Dodany dnia: 27 wrzesień 2017 19:51

news3: 2017.07.05 przetarg smieci.jpg


Burmistrz zafundował mieszkańcom podwyżkę za śmieci!


Na nic zdało się ponowne ogłoszenie przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane jeszcze w poprzedniej kadencji obietnice wprowadzenia ulg przez ówczesnego radnego Romana Piaśnika czy sprzeciw części radnych. Od stycznia o ponad ¼ wzrosną opłaty za wywóz śmieci!


W wakacje alarmowaliśmy o niekorzystnym rozstrzygnięciu przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi, który Gmina unieważniła. Postępowaniem zainteresowali się nawet agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A to ze względu na zbyt zawężone i wyśrubowane wymogi zamówienia, jak te dotyczące konieczności posiadania przez firmę realizującej odbiór odpadów śmieciarki na gaz. Pomimo dokonania zmian w specyfikacji zamówienia do kolejnego przetargu zgłosimy się ponownie te same firmy, czyli ALBA MPO sp. z o.o. zlokalizowana przy ul. Kluczewskiej 2 w Olkuszu i  polsko-włoskie Konsorcjum AVR sp. z o.o. W pierwszym przetargu wartość złożonych przez te firmy ofert zdecydowanie przewyższała zabezpieczoną w budżecie Gminy kwotę na realizację zadania (w przypadku ALBY o ponad 1,8 mln zł, w przypadku AVR o ponad 2,8 mln zł.) Drugi przetarg z racji złagodzenia stawianych firmom wymogów wyszedł już taniej: w przypadku ALBY o 466,5 tys. zł i aż 1,1 mln przy polsko-włoskiem konsorcjum. Do realizacji zadania wybrano ALBĘ, która za kwotę 8 mln zł będzie wywozić śmieci z terenu Gminy Olkusz. Gmina tymczasem na ten cel ma zabezpieczoną kwotę w wysokości nieco ponad 6,2 mln zł.


Oznacza to, że różnicę pokryją mieszkańcy. – Podpisanie umowy o wartości większej niż zabezpieczona kwota możliwe jest wyłącznie po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie. Ze względu  na fakt, iż co do zasady system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym – zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu powinno być poprzedzone zwiększeniem stawki opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców – czytamy w sprawozdaniu z działalności burmistrza. Burmistrz Piaśnik postanowił zatem zrzucić na mieszkańców pokrycie tej różnicy w comiesięcznej opłacie za wywóz śmieci. Obecnie opłata ta wynosi 7 zł/osobę (w przypadku zadeklarowania segregowania odpadów) i 14 zł/os. (w przypadku niesegregowania śmieci). Stawki te obowiązują od 2013 r. i mimo, że w kolejnych latach gmina musiała dopłacać do systemu gospodarowania odpadami, do tej pory nie odbywało się to kosztem mieszkańców. Teraz włodarz i jego urzędnicy doszli do wniosku, że rozliczenie systemu gospodarowania odpadami nie będzie w stanie się zamknąć bez podniesienia o 2,50 zł cen za śmieci. Przykładowo od 2018 r. czteroosobowa rodzina zapłaci o 120 zł rocznie więcej!


Można zadać pytanie dlaczego Gmina nie zabrała się za ogłoszenie przetargu na gospodarowanie odpadami wcześniej i tym samym dlaczego postępowanie zostało rozstrzygnięte de facto pod presją czasu? Skutkowało to wybraniem niekorzystnej cenowo oferty. I idąc krok dalej dlaczego burmistrz Roman Piaśnik nie zaproponował nic w zamian, aby zrekompensować podwyżkę cen najbardziej potrzebującym i rodzinom wielodzietnym? Między innymi o te kwestie pytali na ostatniej sesji radni. Michał Mrówka przypomniał stanowisko dotyczące tematu śmieci, jakie w poprzedniej kadencji zawierał w swoich interpelacjach ówczesny radny Roman Piaśnik. Otóż w 2013 r. i w kolejnym roku proponował on wówczas wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych w wysokości 10 % od trzeciej i kolejnej osoby w gospodarstwie domowym. Już jako burmistrz Piaśnik nie zaproponował żadnego wsparcia dla rodzin w kontekście opłat za śmieci. Czyżby burmistrz zapomniał o składanych przez siebie obietnicach? Na sesji włodarz tłumaczył się, że będzie chciał –  jeśli sytuacja na to pozwoli – wprowadzić pewne ulgi w przyszłym roku. Radny Mrówka stwierdził, że deklaracja ta jest przynajmniej o 3 lata spóźniona. - Co zostało z tej polityki prorodzinnej, którą Pan obiecywał w kampanii wyborczej? - wtórował Wojciech Panek. Radny Tomasz Zaborowski wskazywał na niesprawiedliwe traktowanie tych mieszkańców, którzy deklarują segregację w porównaniu do tych, którzy segregować śmieci nie zamierzają. Otóż dla tych drugich podwyżka wyniesie 15 % a dla pozostałej zdecydowanej większości 26 %! Wojciech Panek zwrócił zaś uwagę na wysokie koszty administracyjne obsługi systemu a także na wygórowane środki na edukację ekologiczną.


Ostatecznie podwyżkę cen śmieci poparło 11 radnych (Małgorzata Bień, Apolinary Ćwięczek, Janusz Dudkiewicz, Henryk Gamrat, Dariusz Kasprzyk, Jan Kucharzyk, Jerzy Kwaśniewski, Grzegorz Lipiński, Stanisław Łydka, Ryszard Ryza i Grzegorz Tomsia). Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość zagłosowali przeciw podwyżkom.  


news3: 2017.09.19 glosowanie smieci.jpg


Red.

Komentarze Facebook
Kategorie wpisów
Miejsce na twoją reklame tel, 794-777-117

© 2013-2016 pulsolkusza.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. WYDAWCA: PRESS-MED 32-300 Olkusz ul. Kopalniana 14 - Wygenerowano w sekund: 0.04

29,994 Unikalnych wizyt